HTS2 Datorprogram för behandling av bristfälliga samsynsfunktioner

On-Line program för träning i hemmet av bristfälliga samsynsfunktioner

HTS2 är ett datorprogram för träning/behandling av bristfälliga samsynsfunktioner. HTS2 körs direkt i web-läsaren, tex i Edge, Chrome eller Safari. Firefox och andra webläsare stöds inte. 
PC, Mac eller läsplatta (inklusive Kindle) med minst 7.5 tum liggande format kan användas.
HTS2 ger dokumenterat goda resultat för behandling av bristfälliga samsynsfunktioner, och har hjälpt många som lider av dessa problem.

Vad är samsyn?

Begreppet samsyn omfattar ögonens förmåga till koordinerade ögonrörelser, till samarbete och förmåga att skapa och bibehålla fokus vid seende på olika avstånd och i olika riktningar.
Väl fungerande samsyn är nödvändigt för 3-dimensionellt seende (stereoseende), för avståndsbedömning, och för sportutövning, med mera.

Med väl fungerande samsyn kan ögonen utan störningar:

 • snabbt ändra fixering mellan stillastående och/eller rörliga objekt
 • snabbt ändra fokus vid seende på olika synavstånd
 • röra sig koordinerat tillsammans
 • läsa längre och med mindre besvär att förstå det lästa

Misstänker du att du har bristfälliga samsynsfunktioner?

För att testa hur det är i ditt fall, kan du göra Självtesten som finns i menyn ovan. Gör så att du besvarar frågorna, och ser vad utfallet blir. Om du får högre värde än det som anges under frågorna, kan det innebära att du har samsynsproblem som kan tränas. För att undersöka det, behöver en noggrann undersökning göras hos någon som är specialiserad i samsynsproblematik. Det kan tex vara en optiker, en ortoptist eller en ögonläkare.
Läs om samsynsproblem och de symptom det kan ge under menyn Information ovan.

Så här beställer du HTS2

Programmet beställs via Shop/Beställ HTS2 i menyn överst. Den som ordinerar samsynsträning, ger dig en folder som innehåller inloggningsuppgifter för att kunna beställa.
I foldern finns en unik beställningskod som måste anges i beställningen för att HTS2-paketet ska levereras.
Betalning sker via Klarna. Kostnaden för HTS2 är från ca 125:-/mån (vid betalning månadsvis under 1år).
HTS2 säljs endast om giltig ordination finns. Detta är för att endast de som genomgått en noggrann bedömning av sin samsyn, ska få tillgång till programmet

Sök ordinatör av HTS2

HB Sekon kan hänvisa till ordinatör av HTS2 i närheten av där du bor/arbetar.
Använd formuläret under menyn Kontakt ovan, och ange var du bor, så kommer vi att återkomma snarast med uppgifter om vem eller vilka som arbetar med HTS2.

Bristfälliga samsynsfunktioner kan ge symptom som:

 • Ansträngda ögon
 • Huvudvärk eller suddigt seende vid/efter arbete vid dator, läsplatta eller mobiltelefon
 • Svårighet att koncentrera sig och att tillgodogöra sig innehåll vid läsning på nära håll
 • Onormalt låg läshastighet
 • Ord i text måste läsas om för att förstås
 • Svårighet att följa raden vid läsning, orden eller texten hoppar vid läsning
 • Åksjuka
 • Med mera…

  Samsynsproblem kan framgångsrikt behandlas med träning.
  Träning görs då av funktioner som vid omsorgsfull undersökning och analys befunnits vara bristfälliga.

  Det är väldokumenterat att träning av samsyn ger goda resultat. Ett urval av referenser om detta finns under menyn Information överst.

Hur vanligt är det med bristfälliga samsynsfunktioner?

Förekomsten av samsynsproblem är hög. Det är dokumenterat i flera studier (se referenser under menyn Information överst). Detta gäller inte minst i åldern 8-15år där tecken på bristfällig samsyn kan finnas i upp till 50% av fallen. För dessa är behandling ofta den rätta åtgärden. Det är därför viktigt att samsynen undersöks noggrannt, speciellt när det gäller barn.

För vem kan HTS2 vara ett alternativ?

HTS används för träning av ackommodation, vergenser och motorik. Tecken på att detta kan vara aktuellt är tex:

 • suddig syn och/eller diplopi
 • åksjuka
 • huvudvärk
 • trötthet vid läsning och/eller datoranvändning
 • ord hoppar eller försvinner vid läsning
 • att man tappar var man är i texten så textrader måste läsas om
 • läshastighet under vad som är normalt för åldern
 • dålig läsförståelse
 • koncentrationssvårigheter

HTS2 On-Line program för träning av bristfälliga samsynsfunktioner

HTS2 är ett lättanvänt program som används för träning av britsfälliga samsynfunktioner.
Det ska Inte förväxlas med program som marknadsförs för att träna bort synfel!
En översiktlig film som visar hur HTS2 fungerar, finns under menyn Video ovan.

I HTS2 tränas samsynsfunktioner on-line helt utan krav på installation av något program.
Programmet kan köras på PC, Mac och även på läsplattor (inklusive KIndle) eller  IPad med minst 7,5 tum liggande format.
Träningen sker i hemmet, och övervakas på distans av ordinatören. Det innebär att inbokade besök för uppföljning kan minimeras, eller tom. elimineras.
Är du intresserad och vill börja arbeta med HTS, fyll i kontaktformuläret som finns under menyn Kontakt överst, så kommer vi snarast att kontakta dig.
Är du privatperson, och intresserad av HTS2, kommer vi att hänvisa dig till en ordinatör som arbetar med HTS2.

HTS2 är ett effektivt verktyg som används av ögonläkare,
ortoptister, optometrister och optiker för att behandla bristfälliga samsynsfunktioner.

För de flesta av de vanligast förekommande samsynsproblemen, är träning av samsynsfunktioner det man normalt rekommenderar som första åtgärd. Detta är väl dokumenterat, se referenser under menyn Information överst.

Traumatisk hjärnskada är ett exempel då HTS2 rekommenderas
Hjärnskakning, eller traumatisk hjärnskada, är mycket vanligt. I Sverige är förekomsten ca 70000 fall per år enligt Hjärnfonden 2021. I dessa fall är samsynsproblem vanligt förekommande. Se referens om HTS2 vid traumatisk hjärnskada under menyn Information överst.

Fördelar med HTS2 vid behandling av bristfällig samsynsfunktion.

För den som behandlas, är besök på kliniken i den omfattning som krävs, ofta svårt att genomföra och kan vara förbundet med höga kostnader.
Med HTS2 tränar patienten hemma, och resultatet följs i HTS2. Detta gör att antalet nödvändiga besök på kliniken minimeras, utan att träningens resultat blir lidande.
I HTS2 finns funktionalitet för kommunikation mellan ordinatör och den som tränar.

Detta behöver ordinatören:
I ordinatörens licens, administreras de som ordineras träning av samsynsfunktioner.
I klinik-licensen ingår röd/blå glasögon för att kunna demonstrera programmet för de som ska ordineras HTS2.
Ordinatör av HTS2, har unika foldrar för de som ordineras HTS2. I dessa finns en unik beställningskod, som måste anges vid beställningen. Detta förhindrar beställning av HTS2 från någon som saknar detta.

Kontakta oss om HTS2!

HB Sekon är distributör av HTS2 i Norden, m.fl. länder i Europa.

Tveka inte att kontakta oss för att bli ordinatör av HTS2. Gör det via Kontakt i menyn ovan.

HB Sekon ger dig som ordinatör:

 • Ett effektivt verktyg, som är vetenskapligt dokumenterat, för behandling av bristfälliga samsynsfunktioner
 • Möjlighet att erbjuda behandling i hemmet för de patienter som saknar möjlighet att delta i behandling på plats på kliniken
 • Support i användning av HTS2.
 • Utbildning i användning av HST2
 • Fritt material för att kunna informera om, och för att ordinera HTS2