För kliniken/mottagningen


HTS2 används av specialister i samsynsproblematik


Detta omfattar ögonläkare, ortoptister, optiker och optometrister

HTS2 är ett effektivt verktyg för att behandla samsynsproblem
För 7 av de 11 vanligast förekommande samsynsproblemen, är träning av samsynsfunktioner det man normalt rekommenderar som första åtgärd. Detta är väl dokumenterat, se referenser under menyn Information överst.

Traumatisk hjärnskada är ett exempel då HTS2 rekommenderas
Hjärnskakning, eller traumatisk hjärnskada, är mycket vanligt. I Sverige är förekomsten ca 70000 fall per år enligt Hjärnfonden 2021. I dessa fall är samsynsproblem vanligt förekommande. Se referens om HTS2 vid traumatisk hjärnskada under menyn Information överst.

Fördelar att rekommendera HTS2 vid behandling av problem/dysfunktion av samsyn.
För den som behandlas, är besök på kliniken i den omfattning som krävs, ofta svårt att genomföra och kan vara förbundet med höga kostnader.
Med HTS2 tränar patienten hemma, och resultatet följs i HTS2. Detta gör att antalet nödvändiga besök på kliniken minimeras, utan att träningens resultat blir lidande.
I HTS2 finns funktionalitet för kommunikation mellan ordinatör och den som tränar.

Detta behöver kliniken/detta ingår:
För att kunna ordinera och arbeta med HTS2, behöver kliniken en klinik-licens, som används för att administrera de som ordineras träning av samsynsfunktioner. Licensen medger att man loggar in på alla de datorer (max 5) där man har behov av att kunna arbeta med programmet. Ingen extra kostnad tillkommer för att arbeta vid flera datorer. Alla som arbetar med samsynsproblematik på kliniken, använder samma licens, om man inte väljer att ha flera licenser, som kan vara bättre om man arbetar i olika avdelningar, och vill ha data för respektive avdelning separat.
I klinik-licensen ingår röd/blå glasögon för att kunna demonstrera programmet för de som ska ordineras HTS2.
Dessutom ingår en folder med information hur HTS2 ordineras, samt foldrar som kan användas vid information om och ordination av HTS2.

Den som ordinerats HTS2 beställer sin egen licens
Efter ordination, beställer patienten sin licens, och skapar därefter sin egen inloggning. Efter detta visas patienten i klinikens licens. Beställning av HTS2 kan inte göras utan giltig ordination från ordinatör, och är alltid kopplad till den licens som ordinatören arbetar med.
HTS2 kan inte användas utan denna koppling.

HTS2 är web-baserat och kan användas på dator och/eller läsplatta
Ingen installation krävs. Programmet startas i webbläsare, och kravet för minsta skärmbredd är 7,5 tum (ca 18,5cm) liggande format. HTS2 kan köras även i Silk som används på Kindle. Programmet använder färger, varför svart-vit läsplatta inte fungerar.

Klinik/mottagning som vill börja med HTS2
Fyll i uppgifterna i formuläret som nås va menyn Kontakt överst. Vi kontaktar därefter snarast den som angivits som kontaktperson.

3-stegs metoden kan hjälpa till att identifiera personer med förmodad samsynsdysfunktion

Genom att utföra metoden på alla i åldern 8-32år, kommer man att identifiera många, men inte alla, där det finns behov att utföra fullständig samsynsanalys, i vilken Syndromindikatorn också kan vara ett stöd. För metoden krävs att Självtest-formuläret används (finns under menyn Verktyg ovan), samt 1st flipper +2D / -2D och 1st flipper 12BU / 3 BI. Vid intresse av ytterligare information om metoden, använd formuläret som nås via menyn Kontakt överst.