Syndromindikatorn

Verktyg vid bedömning av samsynsfunktion

Fri tillgång för ordinatörer av HTS2.
Tillgång mot kostnad för övriga.
Begär tillgång via menyn kontakt.

Kommentarer från användare

”Smart och tydligt upplagt, och bra att normtalen finns med. Likaså att första åtgärd; G/S/P finns angivet.
Nu förstår jag lättare att flera funktioner oftast är påverkade! Hoppas fler upptäcker och använder sig av den.”

”Vilket bra verktyg! Det känns verkligen bra att få stöd för min diagnos, så jag vet att jag ordinerar
samsynsterapi till rätt person!”

”Sedan vi börjat använda detta,
har vi fått ett nytt sätt att arbeta med samsynsproblemställningar.”