Information för den som ordinerats träning med HTS2

Ordination av träning med HTS2

Den som ordineras träning med HTS2, får bl.a. en folder där HTS2 beskrivs översiktligt. HTS2 kan beställas direkt från hemsidan, via Shop/Beställ HTS2, om en giltig ordination finns. Ordinationen utgörs av en folder, som ordinatören tillhandahåller. I den foldern finns information om hur man beställer sin HTS2-licens, och en beställningskod som måste anges vid beställningen.

I samband med beställningen, sker betalning via Klarna. Efter 3-5 arbetsdagar levereras paketet med HTS2 till den angivna leveransadressen.

Detta ingår i HTS2

  • HTS2-licens med 100 träningstillfällen. Oftast används 40 – 60 tillfällen
    Antal träningstillfällen kan utökas med 100 vid behov. HTS2-licensen har ingen datumbegränsning.
  • Röd/Blå glasögon som används vid träningen.
    Clip- On att sätta utanpå egna glasögon kan beställas som komplement.
  • Måttband, tum, för att mäta bildskärmens / läsplattans skärmbredd.
  • HTS2 Flipper-Set ingår om det har beställts

Aktivera licensen

För att aktivera licensen används en aktiveringskod, som medföljer när licensen levereras.
Vid aktiveringen skapar man själv sina inloggningsuppgifter som man sedan använder varje gång man ska träna.

Man kan sedan logga in och träna på en PC, på en Mac eller på en läsplatta (inklusive på Kindle).

Träna minst 5 dagar per vecka

För att få en successiv förbättring med träningen, behöver man träna regelbundet, och minst 5 dagar varje vecka.
I början tränar man 25 minuter. Efterhand träningen fortgår, kommer tiden man tränar att minska.

HTS2 visar de övningar man ska göra. Det kallas i programmet för ”Todays Assignment” (=dagens uppgifter).

För att starta träningen, klickar man på knappen ”Begin Therapy”, och följer sedan de instruktioner som visas.

Var uthållig med träningen!

För att få ett bestående resultat av träningen, är det viktigt att den fullföljs. I starten är det vanligt att träningen känns ansträngande, och man kan tom få lite huvudvärk när man tränat.
Man kan tom tycka att de besvär man hade före man började träna, förvärras.
Men ge inte upp! Detta är helt ofarligt, och kommer att minska efter den första tiden.

Resultatet av träningen syns direkt efter varje moment!

Efter varje moment som fullföljts, visar HTS2 grafiskt hur det har gått. Man ser dels målet med momentet, dels resultatet av dagens och av föregående träning. Efterhand man klarar av momentet, får man stjärnor. När man fått alla stjärnorna, är man klar med momentet.

Under träningens gång

Din ordinatör kommer fortlöpande att följa upp ditt träningsresultat. Du kan få meddelanden direkt in HST2, och du kan själv skriva frågor, eller lämna andra meddelanden.

Efter genomförd träning

Om du är uthållig, och genomför träningen minst 5 dagar varje vecka, och håller på tills du fått alla stjärnor för alla de moment du tränar, kommer det att ge ett bestående resultat.

Det kan betyda att din läshastighet och -förståelse förbättras så att du utan besvär, kan läsa och arbeta vid dator, och i många fall också få en förbättrad sportprestation.