Synträning referenser

Är synträning en relevant åtgärd?

Denna text förklarar mycket kortfattat dels förekomsten av samsynsproblem, dels nyttan av att åtgärda dem med synträning. Dessutom beskrivs förekomsten av tecken på samsynsproblem i optometrisk praktik i Sverige. Referenser angivna inom parentes hänvisar till referensförteckningen.

Förekomsten av samsynsproblem är hög. Särskilt hög är förekomsten av ackommodativ insuffficiens och vergensproblem. Detta har dokumenterats av flera (1), (2), (3). I dessa studier har man dels funnit att förekomsten av nämnda tillstånd är hög, 61,4% respektive 38,6% i åldern 18-38år och att symtom på detta förekom hos 56,2%, dels har man funnit att det vanligaste av vergensproblemen, konvergensinsufficiens förekom hos 13% av barn i åldern 10–13 år.

Relationer mellan samsynsproblem och ADHD och dyslexi är dokumenterat av flera (4), (5), (6), (7), (8). Ett orsakssammanhang har inte kunnat påvisas, och det är viktigt att framhålla att inget av dessa tillstånd kan behandlas med synträning. I de fall där samsynsproblem kan konstateras kan åtgärder minska besvär som dessa patienter har pga. samsynsproblemen, och därigenom minska den belastning det innebär att utöver sitt tillstånd, dessutom tvingas leva med samsynsproblem som skulle kunna minimeras.

Det har tidigare ansetts att åtgärder för detta inte varit effektiva. Det har då ofta handlat om konvergensträning, varvid enkla övningar av typ penna mot näsan ordinerats. Studier visar att just denna typ av samsynsträning inte är effektiv (9). Andra studier visar framgång när andra åtgärder används (10), (11), (12), (13), (14), (14).

En studie (15) genomförd i Sverige, publicerad 2018, visar förekomsten av tecken på konvergensinsufficiens och ackommodativ insufficiens hos patienter i åldern 8-35 år. Studien visar att för hela gruppen (8-35 år) var förekomsten av tecken på konvergensinsufficiens 9,4% tecken på ackommodativ insufficiens var 17,65%. För åldersgruppen 8-15år var tecken på konvergensinsufficiens 11,9% och för tecken på ackommodativ insufficiens så hög som 50,0%.

En studie (16) som jämförde effekten av svaga plusglasögon för läsning med en enkel metod för samsynsterapi, visade signifikant bättre symptomförbättring för de som genomförde samsynsterapi, jämfört med de som fick glasögon för läsning.

En studie genomförd i Sverige (17) visar positiva resultat avseende symptom för patienter som behandlats med HTS2.

Sammanfattning.
Samsynsproblem är vanligt förekommande i befolkningen. Tecken på detta är vanligt förekommande i optometrisk praktik i Sverige (15). Synträning är dokumenterat effektiv för behandling av samsynsproblem.

Referenser.

 1. Montes-Mico, Robert; Prevalence of General Dysfunctions in Binocular Vision, Ann. Ophthalmol 2001;33(3) 205-208
 2. Rouse m.fl.; Frequency of Convergence Insufficiency Among Fifth and Sixths Graders, Optometry and Vision Science 76 (9), 1999 643-649
 3. Rouse m.fl.; Frequency of Convergence Insufficiency in Optometry Clinic Settings, Optometry and Vision Science 75 (2), 1998 88-96
 4. Dawn m.fl.; ADHD and Vision Problems in the National Survey of Childrens Health/U.S. Centers for Disease Control, Optomery and Vision Science 93 (5), 2016 459-465
 5. Rouse m.fl.; Academic Behaviors in Children with Convergence Insufficiency with and without Parent-Reported ADHD, Optometry and Vision Science 86 (10), 2009 1169-1177
 6. Buzzelli; Stereopsis, Accommodative and Vergence Facility: Do they Relate to Dyslexia?, Optometry and Vision Science 68 (11), 1991 842-846
 7. American Academy of Optometry; Position Paper on Optometric Care of the Struggling Student For parents, educators and other professionals August 2013
 8. American Academy of Ophthalmology; Policy statement: Learning disabilities, dyslexia and vision, 2009
 9. Beck, Convergence Insufficiency Treatment Trial Study Group; Randomized Clinical Trial of Treatments for Symptomatic Convergence Insufficiency in Children, Archives of Ophthalmology 126 (10), 2008 1336-1349
 10. Borsting m.fl.; Improvement in Academic Behaviors after Successful treatment of Convergence Insufficiency, Optometry and Vision Science 89 (1), 2012 12-18
 11. Scheiman m.fl.; Treatment of Accommodative Dysfunction in Children, Results from a Random Clinical Trial, Optometry and Vision Science 88 (11), 2011 1343-1352
 12. Sterner m fl; Accommodative facility training with a long term follow up in a sample of school aged children showing accommodative dysfunction, Doc Ophthalmol 99 (1), 1999 93-101
 13. Sterner m fl; The effects of accommodative facility training on a group of children with impaired relative accommodation–a comparison between dioptric treatment and sham treatment, Ophthalmic Physiol Opt 21 (6), 2001 470-476
 14. Ciuffreda; The Scientific basis for and efficacy of optometric vision therapy in non-strabismic accommodative and vergence disorders, Optometry 2002 (73) 735-762
 15. Skjöld m.fl; Binocular Measurements in a Nonselected Group of Non-Strabismic Patients 8-35 Years Old, in Sweden, Optometry & Visual Performance Vol 6 (1), 2018
 16. Balke M, Skjöld G, Lundmark PO; Comparison of short term effects of Treatment of Accommodative Infacility with Low Plus Addition in Single Vision Rx or Vision Therapy: A Pilot Study. Clinical Optometry 2022: 14:75-81
 17. Skjöld, Lewis; CISS Symptom Score Change After Vision Therapy Using HTS2 in a Cohort of Swedish Patients. Optometry&Visual Performance 2023,Vol 11, Issue 1: 10-16