Om samsynsproblem

Vad är samsynsproblem?

Begreppet samsyn omfattar ögonens förmåga till koordinerade ögonrörelser, till samarbete och förmåga att skapa och bibehålla fokus vid seende på olika avstånd och i olika riktningar.
Väl fungerande samsyn är nödvändigt för 3-dimensionellt seende (stereoseende), för avståndsbedömning, och för sportutövning, med mera.

Med väl fungerande samsyn kan ögonen utan störningar:

 • snabbt ändra fixering mellan stillastående och/eller rörliga objekt
 • snabbt ändra fokus vid seende på olika synavstånd
 • röra sig koordinerat tillsammans
 • läsa längre och med mindre besvär att förstå det lästa

Störningar i dessa funktioner kan ge symptom som:

 • Ansträngda ögon
 • Huvudvärk eller suddigt seende vid/efter arbete vid dator, läsplatta eller mobiltelefon
 • Svårighet att koncentrera sig och att tillgodogöra sig innehåll vid läsning på nära håll
 • Onormalt låg läshastighet
 • Ord i text måste läsas om för att förstås
 • Svårighet att följa raden vid läsning, orden eller texten hoppar vid läsning
 • Åksjuka
 • Med mera…

Hur vanligt är samsynsproblem?

Förekomsten av samsynsproblem är hög. Det är dokumenterat i flera studier (se referenser under menyn Information överst). Detta gäller inte minst i åldern 8-15år där tecken på samsynsproblem kan hittas i upp till 50% av fallen. Det är därför viktigt att samsynen undersöks noggrannt, speciellt när det gäller barn.

Samsynsproblem kan framgångsrikt behandlas med träning

Träning görs då av funktioner som vid omsorgsfull undersökning och analys befunnits vara bristfälliga. HTS2 är ett webbaserat datorprogram som är utformat för att användas vid just denna typ av träning.

Det är väldokumenterat att träning av samsyn ger goda resultat. Ett urval av referenser finns under menyn Information överst.

Misstänker du att du lider av samsynsproblem?

Gör det test som finns under menyn Självtest överst. Besvara alla frågorna (inga resultat sparas). Nedanför testet ser du vilket resultat man förväntar sig av detta test. Om ditt resultat ligger över det gränsvärde som anges, kan det betyda att du har samsynsproblem som kan åtgärdas.

Om så är fallet, bör du söka en optiker, ortoptist eller ögonläkare som är specialiserad i samsynsproblematik. HB Sekon kan hänvisa till någon som arbetar med HTS2 i din närhet, om du fyller i kontaktformuläret som hittas under menyn Självtest överst.
För att konstatera om det föreligger samsynsproblem, måste en omfattande undersökning av flera funktioner göras. Samsynsproblem kan föreligga även om det inte finns något synfel (skärpefel/avvikelse).

HTS2 On-Line Program för synträning

HTS2 är ett lättanvänt program som används för träning av samsynfunktioner.
Inte att förväxla med program som marknadsförs för att träna bort synfel!
En översiktlig film finns under menyn Video ovan.

I HTS2 tränas samsynsfunktioner on-line. Helt utan krav på
installation av något program.
Programmet kan köras på PC, Mac och även på läsplattor eller  IPad med
minst 7,5 tum liggande format.
Är du intresserad och vill börja arbeta med HTS, fyll i kontaktformuläret som finns under menyn Kontakt överst, så kommer vi snarast att kontakta dig.
Är du privatperson, och intresserad av HTS2, kommer vi att hänvisa dig till en ordinatör som arbetar med HTS2.

HB Sekons verksamhet

HB Sekon är distributör av HTS2 i Norden m.fl. länder i Europa. HB Sekon erbjuder också olika former av utbildning för ordinatörer i användning av HTS2 eller för att identifiera personer som är i behov av samsynsträning. Utbildningar erbjuds som webinar eller  kurser som vid behov kan ges på plats för de som så önskar.