Några vanliga missuppfattningar om samsynsträning

Det finns ett antal missuppfattningar om relevansen av samsynsträning.

 • FÖR DET FÖRSTA: Samsynsträning ska INTE förväxlas med åtgärder som påstås kunna träna bort synfel!
  Fakta: Effekten och nyttan av träning av samsynsfunktioner är väl dokumenterat. Se referenser under menyn Information ovan. Vetenskapligt stöd för att träna bort synfel finns inte.
 • Påstående:Det finns ingen vetenskap som, stöder effekten av samsynsträning
  Fakta: Ett stort antal referenser som visar effekten och nyttan av samsynsträning finns. Ett urval av dem presenteras under menyn Information överst.
 • Påstående:Samsynsträning är endast avsett för barn
  Fakta: Samsynsfunktioner kan tränas framgångsrikt genom hela livet
 • Påstående:Samsynsträning är dyrt
  Fakta: HTS2 är ett exempel på ett verktyg för träning av samsynsfunktioner, där kostnaden för själva verktyget är 125-250 kr/månad räknat över 1 år
 • Påstående:Samsynsträning är onödigt, glasögon och/eller kontaktlinser klarar av alla synfel
  Fakta: Glasögon och/eller kontaktlinser kan korrigera felaktigheter som avser skärpa, men kan inte korrigera avvikelser i de flesta samsynsfunktioner.
 • Påstående:Normal synskärpa betyder att allt i synfunktionen är normalt
  Fakta: Det är inte alls ovanligt att uppleva ansträngning och/eller besvär med sin syn vid läsning och/eller datorarbete. Orsaken kan i dessa fall vara avvikelser i samsynsfunktioner, trots att synskärpan är normal.
 • Påstående:Alla system för träning av samsynsfunktioner är lika
  Fakta: Det finns olika sätt att träna samsynsfunktioner. HTS2 är ett system som används i hemmet, på dator eller läsplatta. Med HTS2 övervakas träningens resultat av ordinatören, som vid behov kan ge kommentarer direkt i systemet. Den som tränar kan också kommunicera med sin ordinatör i programmet.

Viktigt att komma ihåg

Samsynsträning med bl.a. HTS2, är dokumenterat effektivt, och ska INTE FÖRVÄXLAS med träning som marknadsförs med påståendet att det går att träna bort synfel!