Om HTS2

HTS2 – Home Therapy Systems

är ett datoriserat program för synträning, avsett att användas hemma. Ordinatören övervakar resultatet och kan även ge råd och kommentarer som den som tränar kan läsa hemma. Med HTS2 kan man träna ackommodation, vergenser och motorik. Det är endast avsett för personer som har binokulär syn. Programmet är enkelt att använda. HTS2 är ett lämpligt hjälpmedel för ortoptister, optometrister och andra som arbetar med synträning. För att få mer information, fyll i intresseanmälan uppe till höger, så kommer vi att återkomma med mer information om HTS2.

HTS2 körs i webläsaren

HTS2 kan köras på PC, Mac eller på läsplatta (inklusive på Kindle) med minst 7,5 tum liggande format. Det går inte att köra på mobiltelefon.
Webläsare Chrome eller Safari rekommenderas, Firefox stöds inte.
När licensen aktiveras, skapas inloggningsuppgifter som sedan används vid träningen.

För vem kan HTS2 vara ett alternativ?

HTS används för träning av ackommodation, vergenser och motorik. Tecken på att detta kan vara aktuellt är tex:

  • suddig syn och/eller diplopi
  • åksjuka
  • huvudvärk
  • trötthet vid läsning och/eller datoranvändning
  • ord hoppar eller försvinner vid läsning
  • att man tappar var man är i texten så textrader måste läsas om
  • läshastighet under vad som är normalt för åldern
  • dålig läsförståelse
  • koncentrationssvårigheter

HTS har t.ex.framgångsrikt använts för patienter som haft traumatisk hjärnskada, TBI

”Majoriteten av deltagarna som genomförde studien upplevde meningsfull förbättring av både fynd och symptom av traumatisk hjärnskada, efter träning med HTS”

Läs mer i följande artikel

Vision Therapy for Binocular Dysfunction Post Brain Injury; Conrad, Joseph Samuel; Mitchell, G. Lynn; Kulp, Marjean Taylor, Optometry & Vision Science: January 2017 – Volume 94, nr 1  101–107